Περίμετρος Μέσης (ΠΜ) versus Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

Περίμετρος Μέσης

Περίμετρος Μέσης (ΠΜ) versus Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

Η περίμετρος μέσης – μετρημένη στο ύψος του ομφαλού και χωρίς κάποιος να ρουφάει προς τα μέσα το στομάχι του – λειτουργεί σαν δείκτης υγείας, σωστότερα από τον Δείκτη Μάζας Σώματος, ή ακόμα καλύτερα αν συνδυαστεί μαζί του, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθει στην Αγγλία.

Η έρευνα έγινε σε 14924 ενηλίκους που ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες με βάση τον ΔΜΣ και την ΠΜ, από το Τhird National Health and Nutrition Examination Survey και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η ΠΜ και όχι ο ΔΜΣ εξηγεί τα προβλήματα υγείας (υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, μεταβολικό σύνδρομο κλπ) που παρουσιάζονται στο υπό εξέταση δείγμα ανθρώπων και πως άτομα παχύσαρκα μπορεί να έχουν παρόμοιους κινδύνους για την υγεία με άτομα με φυσιολογικό βάρος, αν η ΠΜ είναι αναλογικά με το ύψος τους στο ίδιο αποτέλεσμα.

Προτείνεται λοιπόν η διατήρηση του κλάσματος ΠΜ/Ύψος να είναι στο 0,5 ιδανικά. Δηλαδή για ένα άτομο ύψους 1,80m η ιδανικό ΠΜ είναι 90cm, για καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερα επίπεδα υγείας.

Για να υπολογίσουμε τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) ακολουθούμε τον τύπο ΔΜΣ = κιλά / (ύψος x ύψος) – το ύψος το γράφουμε σε μέτρα πχ 1,80m.

Από το νούμερο που θα υπολογίσετε θα το εντάξετε στον παρακάτω πίνακα να βρείτε την κατηγορία που ανήκετε.

Άνδρες Γυναίκες
Λιπόσαρκος < 19,5 < 18,5
Κανονικό βάρος 19,5 – 24,9 18,5 – 23,5
1ος βαθμός παχυσαρκίας 25 – 29,9 23,6 – 28,6
2ος βαθμός παχυσαρκίας 30 – 40 28,7 – 40
3ος βαθμός παχυσαρκίας > 40 > 40

 

Ιδανικά θα πρέπει να βρίσκεστε στην γραμμή του κανονικού βάρους, αλλά όπως είπαμε και παραπάνω, για καλή υγεία, πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη σημασία στην περίμετρο της μέσης.

Μειώστε τώρα την Περίμετρο Μέσης σας.

Leave a Reply