Τι είναι θρομβοφιλία; Η θρομβοφιλία με απλά λόγια είναι η κατάσταση υπερπηκτικότητας του αίματος με αποτέλεσμα να δημιουργούνται θρόμβοι, οι οποίοι θεωρούνται επικίνδυνοι γιατί μπορούν να φράξουν μερικώς ή ολικώς ένα αιμοφόρο αγγείο. Υπάρχουν δυο τύποι θρομβοφιλίας, η συγγενής και η επίκτητη. Η συγγενής θρομβοφιλία είναι αποτέλεσμα ενός ελαττωματικού γονιδίου που έχουμε κληρονομήσει από τους
Περισσότερα